Track shipments

0 800 501 862

Representation offices

Mukachevo

Lviv

Ivano-
Frankivsk

Lutsk

Ternopil

Chernivtsi

Rivne

Khmelnytsky

Zhytomyr

Vinnytsia

Kyiv

Odesa

Mykolaiv

Kherson

Poltava

Sumy

Dnipro

Zaporizhzhia

Kharkiv

Pokrovsk